Regler for bebyggelse

Skal du bygge eller til- og ombygge dit kolonihavehus?

AH Elmely er oprindelig bebygget ved dispensation fra Lov om

søbeskyttelses linjen, det betyder derfor, at

Københavns Kommune skal se facade og  plantegninger ved byggeri hvor byggetilladelse ikke er krævet.

Ved alt nybyg eller tilbyg skal bestyrelsen kontaktes, så der kan blive foretaget en nabohøring jf. vedtægt §7.2

Ifølge Bygnings Reglementet BR18 § 5, skal følgende typer af byggearbejder overholde bygningsreglementet:

  •  Afløb i kapitel 4
  • Røgalarmanlæg i § 90, nr. 14.
  • Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger i kapitel 12.
  • Vand i kapitel 21.

Er du interesseret i at vide mere må du kontakte Københavns Kommune.

Vi henviser derudover til §7 i haveforeningens vedtægter.

 

Københavns Kommune har udarbejdet regler for overnatningshaver:

I overnatningshaver er overnatning tilladt i perioden 1. april – 31. oktober.

Bebyggelse må udgøre indtil 20 % af parcellens areal (inklusive skure og åbne og overdækkede terrasser m.v.). Selve kolonihavehuset må på parceller indtil 400 m² højst udgøre 60 m², på parceller over 400 m² dog højst 15 % af parcellens areal. Den maksimale bygningshøjde er 4 m.

Se mere her.